Βελτίωση του κειμένου κατά τη χρήση του κουμπιού ‘Tweet’

Σήμερα βελτιώσαμε το κείμενο των Tweets στις δημοσιεύσεις μας. Στο εξής, μόλις πατήσετε το κουμπί “Tweet” (που βρίσκεται στο δεξί μέρος κάθε post), εμφανίζεται το παράθυρο “προετοιμασίας” για την αποστολή του tweet στο Twitter, στο οποίο το κείμενο είναι πλέον πιο σαφές και περιορισμένο σε μήκος ώστε να εμπίπτει στον κανόνα των max 140 χαρακτήρων που απαιτεί το Twitter.

Στο τέλος του και πριν το link έχει προστεθεί και ένα #hashtag ανάλογα με την θεματική ενότητα στην οποία ανήκει η δημοσίευση. Έτσι στα websites θα εμφανίζεται #website ή #link, στα videos #video, στα άρθρα #article, στις εικόνες #images, στα audio θα εμφανίζεται #music ή #audio, στις φράσεις #quote, στα ερωτήματα (Q&A) θα εμφανίζεται #question και στα διλήμματα #dilemma.

Με αυτόν τον τρόπο οι followers σας θα μπορούν να ξεχωρίζουν τα posts ανάλογα με την θεματική ενότητα στην οποία ανήκουν.

  30 Nov 2010