Βελτίωση κώδικα και αποκατάσταση λειτουργιών

Διορθώθηκαν κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν μετά την αναβάθμιση του website σε WordPress 3.3.1.

Ξαναγράψαμε μέρος του κώδικα των plugins που δεν λειτουργούσαν σωστά.

Πιο συγκεκριμένα, έγιναν βελτιώσεις/διορθώσεις στα εξής:

    Αποκατάσταση των Permalinks των δημοσιεύσεων (sCategory Plugin)
    Λειτουργία εμφάνισης/προβολής των Videos (FancyBox Plugin)
    Λειτουργία εμφάνισης/προβολής των Εικόνων (FancyBox Plugin)
    Λειτουργία δημιουργίας Sitemaps (BWP Google XML Sitemaps Plugin)
  18 Feb 2012