Έναρξη σελίδας στο Google+

Από σήμερα ξεκινάμε τη λειτουργία σελίδας στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Google+.

Για να παρακολουθείτε τις δημοσιεύσεις μας αρκεί να είστε εγγεγραμμένος στο Google+ και να κλικάρετε το ειδικό button που υπάρχει πάνω δεξιά στις σελίδες του site μας. (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα)

Η σελίδα βρίσεται στη διεύθυνση:

https://plus.google.com/100916229468141703191

Για τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της σελίδας, θα δημοσιεύουμε σε καθημερινή βάση κάποια από τα παλαιότερα θέματα του dailyweb.gr, χωρίς την χρονολογική ταξινόμηση που έχουν στο site, ώστε σιγά σιγά να συμπεριληφθούν όλες οι δημοσιεύσεις μας στο Google+.

Κάθε νέα δημοσίευση θα εμφανίζεται άμεσα στη σελίδα του Google+.

  26 Jun 2012