Σημαντική αναβάθμιση

Σήμερα ολοκληρώθηκε μια σημαντική αναβάθμιση του [dailyweb.gr] το οποίο εμφανίζεται πλέον με ανανεωμένη εμφάνιση!

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αλλαγές/βελτιώσεις/διορθώσεις:

[+] Βελτιώθηκαν τα γραφικά του θέματος εμφάνισης (theme).

[+] Άλλαξαν οι χρωματισμοί στα links και στα κουμπιά ώστε να είναι ευκρινέστερες οι επιλογές στον επισκέπτη.

[+] Καταργήθηκε το κυλιόμενο μενού που εμφανίζονταν σε όλες τις σελίδες. Αντικαταστάθηκε με νέο  κεντρικό μενού στην επικεφαλίδα, το οποίο περιέχει εικονίδια, για εύκολη πλοήγηση στις θεματικές ενότητες.

[+] Προστέθηκε link προς της σελίδα μας στο Google+.

[+] Διορθώθηκαν πολλά bugs στον υφιστάμενο κώδικα.

[+] Άλλαξε το logo.

[+] Ενημερώθηκε το WordPress στην τελευταία έκδοση (3.6.1).

 

 

  06 Oct 2013