Εγγραφείτε στα RSS Feeds του DailyWeb.gr

Μέσω των RSS feeds μπορείτε να λαμβάνετε αυτόματα στον H/Y σας, τους τίτλους και μια περίληψη των δημοσιεύσεων του DailyWeb.gr, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να επισκέπτεστε το website, για να δειτε αν έχει δημοσιευτεί κάτι καινούργιο.

Για να εγγραφείτε στα RSS Feeds κάντε κλικ στο link “Subscribe” που βρίσκεται πάνω δεξιά σε όλες τις σελίδες μας.

Εναλλακτικά, αν το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε απαιτεί να εισάγετε εσείς τη διεύθυνση λήψης (URL) των RSS feeds, τότε δώστε τη διεύθυνση:

http://feeds.dailyweb.gr/dailywebgr

  29 Nov 2010